Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Панагюрище -> ДЗЗД АКВА ГРУП 99 (0.00 BGN)

„Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции:   Обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”;   Обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”

ID 544292
Дата на публикуване 2013-06-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 263675
Поръчител Община Панагюрище 351743
Описание „Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”; Обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Участници NO
Дата на договора 271 от 2013-05-29
Изпълнител ДЗЗД АКВА ГРУП 99 176499514
Собственици на изпълнител ДЗЗД АКВА ГРУП 99 176499514 ДЗЗД АКВА ГРУП 99 175396059 """ВИА КОНСТРУКТ ГРУП"" ЕООД", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал 131246036 ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал 102907182 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 201830570 """АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС"" ООД", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 121288489 ДИНО-7 - КРАЧУНОВИ И СИЕ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ РАДЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2011-11-24] ********** СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДИМИТЪР КРАЧУНОВ ЕНЧЕВдлъжност:(Неограничено отговорни съдружници) дял() [Дата на актуализацията: 2009-05-29] ЕГН: ********** НАДЕЖДА СТОИЧКОВА КРАЧУНОВАдлъжност:(Неограничено отговорни съдружници) дял() [Дата на актуализацията: 2009-05-29] ********** ДИМИТЪР КРАЧУНОВ ЕНЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** НАДЕЖДА СТОИЧКОВА КРАЧУНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(800) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** КАТРИН ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-01-25] 102064401 ПОНС-ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 50.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-08-12] ********** ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.534 хиляди лева, представляващо 0.502% от общия капитал --------- САЛФОРД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП ИНК, националност: USA, стойност на дяловото участие: 1449.0 хиляди лева, представляващо 96.6% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.488 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ID: 19256
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: