Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Нова Загора -> Геодет ЕООД - гр.Стара Загора (59000.00 BGN)

"Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", по проект : "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", Договор № BG161PO001/5-03/2013/021, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие"  Обособена позиция 1: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Нова Загора  Обособена позиция 2: Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР

ID 627981
Дата на публикуване 2014-10-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314434
Поръчител Община Нова Загора 590597
Описание "Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", по проект : "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", Договор № BG161PO001/5-03/2013/021, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие" Обособена позиция 1: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Нова Загора Обособена позиция 2: Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР
Обект услуги
Относно финансирането Проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора", се финасира в рамките на Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", Схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и равитие II", на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/5-03/2013/021 от 19.12.2013 г., сключен между Договарящия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и Община Нова Загора.
Участници 1. „ВАНГ” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 102937300; ||2. „Лемна Екоинвест-България” АД, гр. Бургас,ЕИК 102083469 ||3. Обединение „Стратегическо планиране 2020”, гр. София, ЕИК 176663006, Членове на обединението - "Груп Арнайз Консултинг" ООД с ЕИК 175409987 и "Е-Авангард проект консулт" ЕООД с ЕИК 201454577 ||4. „Обединение Нова Загора 2020”, гр. София, Членове на обединението "Българо-австрийска консултантска компания" АД ЕИК 175129387 и "Екорис Саут Ийст Юроп" ЕООД с ЕИК 175129426; ||5. „Географика” ООД,ЕИК 200062954; ||6. „Национален център за териториално развитие” ЕАД, гр. София, ЕИК 130175896; ||7. „Рила-Инвест Консултинг” ДЗЗД, гр. София, ЕИК 176606978, Членове на обединението "Рила Консулт" ЕООД с ЕИК 175292784 и "Инвестиционно проектиране" ЕООД с ЕИК 201495727; ||8. „Ню Ай” АД, гр. София,ЕИК 200765778 ||9. Обединение „Стратегма – ППМ”, гр. София,ЕИК 176175505, Членове на обединението - Агенция Стратегма ООД с ИЕК121026679 и Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД с ЕИК 175216595 ||10. „Геодет” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123523879. ||
Дата на договора 021-U-7 от 2014-10-08
Изпълнител Геодет ЕООД - гр.Стара Загора 123523879
Собственици на изпълнител Геодет ЕООД - гр.Стара Загора 123523879 Геодет ЕООД - гр.Стара Загора Геодет ЕООД - гр.Стара Загора 123523879 ID: 16240
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 59 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: