Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Никопол -> ДЗЗД Калипсо София (25642200.00 BGN)

„Строителство на регионална система за управление на отпадъците( РСУО) в регион Левски(Никопол) пл. „Санадиново”, довеждаща техническа инфраструктура за площадка на РСУО, ВиК и електро, площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния - община Павликени, обл. Велико Търново, включително, довеждащ ел. кабел; доставка на стационарно технологично оборудване и Доставка на мобилно експлоатационно оборудване"

ID 567920
Дата на публикуване 2013-11-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 280660
Поръчител Община Никопол 413885
Описание „Строителство на регионална система за управление на отпадъците( РСУО) в регион Левски(Никопол) пл. „Санадиново”, довеждаща техническа инфраструктура за площадка на РСУО, ВиК и електро, площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния - община Павликени, обл. Велико Търново, включително, довеждащ ел. кабел; доставка на стационарно технологично оборудване и Доставка на мобилно експлоатационно оборудване"
Обект строителство
Относно финансирането Договорът, предмет на настоящата обществена поръчка, е по проект на Община Никопол "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C006/22.08.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Никопол-Бенефициент и партньори - Община Левски, Община Свищов, Община Павликени, Община Белене и "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ".
Участници NO
Дата на договора 600 от 2013-10-31
Изпълнител ДЗЗД Калипсо София 176502519
Собственици на изпълнител ДЗЗД Калипсо София 176502519 ДЗЗД Калипсо София 121891697 ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 119081953 ВОДСТРОЙ 98, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 20297
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 25 642 200,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: