Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Неделино -> ДЗЗД Неделино спорт и туризъм - гр.Смолян (856737.00 BGN)

Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обособена позиция № 1 Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти Футболен стадион и спортна зала „Алада” Обособена позиция № 2 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Емовци” Обособена позиция № 3 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Средец” в с. Средец    

ID 608179
Дата на публикуване 2014-06-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 303544
Поръчител Община Неделино 615043
Описание Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обособена позиция № 1 Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти Футболен стадион и спортна зала „Алада” Обособена позиция № 2 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Емовци” Обособена позиция № 3 Строително монтажни работи за изграждане на Спортна площадка „Средец” в с. Средец
Обект строителство
Относно финансирането Строително монтажните работи предмет на настоящата обществена поръчка са част от дейностите по изпълнение на ДОГОВОР № 21/321/01331/27.11.2012 г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 „ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. (ПРСР) ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) по който община Неделино е бенифициент.
Участници NO
Дата на договора 42 от 2014-06-09
Изпълнител ДЗЗД Неделино спорт и туризъм - гр.Смолян 176636831
Собственици на изпълнител ДЗЗД Неделино спорт и туризъм - гр.Смолян 176636831 ДЗЗД Неделино спорт и туризъм - гр.Смолян 120008016 ДЮЛГЕР, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 55.0% от общия капитал 115825867 ПРОИНВЕСТ СТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 120523062 АСО - АСЕН МЛАДЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал 830193495 ТМСИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ID: 21597
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 856 737,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: