Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Монтана -> Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013 (1079248.00 BGN)

„Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана”

ID 604908
Дата на публикуване 2014-05-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 297714
Поръчител Община Монтана 320872
Описание „Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана”
Обект строителство
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага по проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Участници NO
Дата на договора 1 от 2014-05-19
Изпълнител Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013 176681011
Собственици на изпълнител Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013 176681011 Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013 202062878 ИНФРА РОУДС ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 97.0% от общия капитал 130131711 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ID: 21485
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 079 248,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: