Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Мирково -> ДЗЗД АПП Мирково - Пловдив (2736924.00 BGN)

„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 /Долно Камарци – Пирдоп/ Буново /І-6/, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР  1. Обособена позиция  1: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново  2. Обособена позиция  2: Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап   3. Обособена позиция  3: Обект 3:  Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково“  

ID 634377
Дата на публикуване 2014-11-21
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314914
Поръчител Община Мирково 777248
Описание „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 /Долно Камарци – Пирдоп/ Буново /І-6/, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР 1. Обособена позиция 1: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2: Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3: Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково“
Обект строителство
Относно финансирането Проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Участници ОП 1: 1. "Трейс София" АД, ЕИК 175254451; 2. Обединение "АМХ Виа Груп" с членове "Автомагистрали Хемус" АД, ЕИК 831643461 и "ВИА конструкт груп" ЕООД, ЕИК 175396059; 3. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094 ||ОП 2: 1. "Автомагистрали Хемус" АД, ЕИК 831643461; 2. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094 ||ОП 3: 1. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094; 2. ДЗЗД "Бенковски 2014" с членове "Хидростроителство" ООД, ЕИК 831641818 и "Хидровод" ЕООД, ЕИК 203138695; 3. обединение "Аква Мирково" ДЗЗД, с членове "Булстрой груп" ООД, ЕИК 131086621, "Капитол груп" ЕООД, ЕИК 131112176
Дата на договора 91 от 2014-11-20
Изпълнител ДЗЗД АПП Мирково - Пловдив 176789600
Собственици на изпълнител ДЗЗД АПП Мирково - Пловдив 176789600 ДЗЗД АПП Мирково - Пловдив 101611650 АГРОМАХ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 51.0% от общия капитал 115004094 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 49.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 35.648 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ********** АНГЕЛ ПЕТКОВ КОДЖАМАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 106.944 хиляди лева, представляващо 75.0% от общия капитал ЕГН: ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-01-14] ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 22686
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 736 924,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: