Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Мирково -> ДЗЗД Бенковски 2014 (1523799.00 BGN)

„Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 /Долно Камарци – Пирдоп/ Буново /І-6/, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР  1. Обособена позиция  1: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново  2. Обособена позиция  2: Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап   3. Обособена позиция  3: Обект 3:  Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково“  

ID 634377
Дата на публикуване 2014-11-21
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314914
Поръчител Община Мирково 777248
Описание „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 /Долно Камарци – Пирдоп/ Буново /І-6/, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР 1. Обособена позиция 1: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2: Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3: Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково“
Обект строителство
Относно финансирането Проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Участници ОП 1: 1. "Трейс София" АД, ЕИК 175254451; 2. Обединение "АМХ Виа Груп" с членове "Автомагистрали Хемус" АД, ЕИК 831643461 и "ВИА конструкт груп" ЕООД, ЕИК 175396059; 3. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094 ||ОП 2: 1. "Автомагистрали Хемус" АД, ЕИК 831643461; 2. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094 ||ОП 3: 1. ДЗЗД " АПП Мирково", ЕИК 176789600 с членове "Агромах" ЕООД, ЕИК 101611650 и "Пътища Пловдив" АД, ЕИК 115004094; 2. ДЗЗД "Бенковски 2014" с членове "Хидростроителство" ООД, ЕИК 831641818 и "Хидровод" ЕООД, ЕИК 203138695; 3. обединение "Аква Мирково" ДЗЗД, с членове "Булстрой груп" ООД, ЕИК 131086621, "Капитол груп" ЕООД, ЕИК 131112176
Дата на договора 85 от 2014-11-18
Изпълнител ДЗЗД Бенковски 2014 176789994
Собственици на изпълнител ДЗЗД Бенковски 2014 176789994 ДЗЗД Бенковски 2014 203138695 ХИДРОВОД ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал 831641818 ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ЕГН: ********** АВГУСТИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АНДРЕЙ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АНТОНИЯ ИВАНОВА БОЯДЖИЕВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АНЧО БОТОВ ПЕЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АСЕН КАМЕНОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** БОЖИДАР РАДКОВ МАНОЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** БОЖИДАР ТОДОРОВ ВЕЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИСТАТКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПАУНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВАСИЛ АСЕНОВ БАШЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВАСИЛ ДИМИТРОВ БАЙЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВАСИЛ ДОБРЕВ ПОПОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВЕНЦИСЛАВ ТРАЯНОВ КИРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВИДКО МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ГОГОЗОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГАНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ БОГДАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ СТОИЦОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНЯШКИдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛИЧКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЦЕКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ДОНКА БОРИСОВА БАЙЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЕВГЕНИЙ ЛУКАНОВ БРАТАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ МЕРТАКЧИЙСКИдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА СТОИМЕНОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН АТАНАСОВ ИЛИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН ГЕРВАСИЕВ НИКОЛАЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН ГОЧЕВ МИТКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН КИРИЛОВ БУКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН ПЕТРОВ ГИДИКОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН СТЕФАНОВ ГОДЖЕВЪРГОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАН СТОЯНОВ АПОСТОЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ИВАНКА СТОИЛОВА ПЕЧАЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЙОРДАН БОРИСОВ БОНЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЙОРДАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КАЛИНКА ИВАНОВА КОШЛУКОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КАМЕН ПАНТАЛЕЕВ ТОДОРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КИРИЛ АТАНАСОВ СТОИМЕНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КРАСИМИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ЗАШЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЛАТИНКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ---------- ЛИЦАТА ПО ЧЛ.5, АЛ.2 ОТ ЗППДОбП-2057 лв.:длъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МАРГАРИТА ЕМАНУИЛОВА ЧОБАНОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МАРИН ВЕТЮВ ВЕЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МАРИЯ ГАЧЕВА ПЕЕВА-НЕНКОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МЕТОДИ МИХАЙЛОВ ПЕЙЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МИЛКО ИВАНОВ МОЛЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МИХАИЛ АСЕНОВ МИЛАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** МИХАЛ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** НИКОЛА ТАШЕВ ПАПАЗОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕНКА МИЛОШОВА ПЕТРОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕТКАНА ДИМОВА ИЛИЕВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕТЪР АСЕНОВ ХАДЖИПЕТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ПЛАМЕН ВЕЛКОВ КАМЕНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** РАДКО РУСЕВ ДИМИТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** РОМЕО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** САШО КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СЕВДА ЙОРДАНОВА СПАСОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СЕНКО ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СЛАВЧО ИЛИЕВ КОВАЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СПАС РАНГЕЛОВ МАРИНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СПАС ХРИСТОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОСЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СТОИЛ ДИМИТРОВ ПРОЙЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** СТОЙЧО СЛАВЧЕВ БРАЙНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ТОДОР НИКОЛОВ ФЪСЕВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ТОШКО ЦВЕТАНОВ МИТОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕИК: 121695339 ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО-2000 АДдлъжност:(Съдружник) дял(26741) [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ХРИСТО ДИМИТРОВ ПОПОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ЦИНЦОВАдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ КАЛВУНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] ЕГН: ********** ЯКУБ МЕХМЕДОВ МУСТАНОВдлъжност:(Съдружник) дял() [Дата на актуализацията: 2009-01-30] 121695339 ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО-2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 26.741 хиляди лева, представляващо 92.857% от общия капитал ********** ВАСИЛ ДОБРЕВ ПОПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.328 хиляди лева, представляващо 1.139% от общия капитал ********** АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.035 хиляди лева, представляващо 0.122% от общия капитал ********** АНТОНИЯ ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.029 хиляди лева, представляващо 0.101% от общия капитал ********** АСЕН КАМЕНОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** АНЧО БОТОВ ПЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.037 хиляди лева, представляващо 0.129% от общия капитал ********** АНДРЕЙ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.06 хиляди лева, представляващо 0.208% от общия капитал ********** АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.032 хиляди лева, представляващо 0.111% от общия капитал ********** АВГУСТИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.008 хиляди лева, представляващо 0.028% от общия капитал ********** БОЖИДАР РАДКОВ МАНОЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИСТАТКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** БОЖИДАР ТОДОРОВ ВЕЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ГОГОЗОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.036 хиляди лева, представляващо 0.125% от общия капитал ********** ВЕНЦИСЛАВ ТРАЯНОВ КИРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ВИДКО МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ВАСИЛ ДИМИТРОВ БАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.032 хиляди лева, представляващо 0.111% от общия капитал ********** ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПАУНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.03 хиляди лева, представляващо 0.104% от общия капитал ********** ВАСИЛ АСЕНОВ БАШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.048 хиляди лева, представляващо 0.167% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ БОГДАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.031 хиляди лева, представляващо 0.108% от общия капитал ********** ГАНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.006 хиляди лева, представляващо 0.021% от общия капитал ********** ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ СТОИЦОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.029 хиляди лева, представляващо 0.101% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.033 хиляди лева, представляващо 0.115% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНЯШКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.027 хиляди лева, представляващо 0.094% от общия капитал ********** ДОНКА БОРИСОВА БАЙЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.028 хиляди лева, представляващо 0.097% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.034 хиляди лева, представляващо 0.118% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЦЕКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛИЧКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.03 хиляди лева, представляващо 0.104% от общия капитал ********** ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.027 хиляди лева, представляващо 0.094% от общия капитал ********** ЕВГЕНИЙ ЛУКАНОВ БРАТАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ МЕРТАКЧИЙСКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.033 хиляди лева, представляващо 0.115% от общия капитал ********** ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА СТОИМЕНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.011 хиляди лева, представляващо 0.038% от общия капитал ********** ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.031 хиляди лева, представляващо 0.108% от общия капитал ********** ИВАН ГЕРВАСИЕВ НИКОЛАЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ИВАН КИРИЛОВ БУКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ИВАНКА СТОИЛОВА ПЕЧАЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.006 хиляди лева, представляващо 0.021% от общия капитал ********** ИВАН СТЕФАНОВ ГОДЖЕВЪРГОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.019 хиляди лева, представляващо 0.066% от общия капитал ********** ИВАН ПЕТРОВ ГИДИКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.033 хиляди лева, представляващо 0.115% от общия капитал ********** ИВАН ГОЧЕВ МИТКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ИВАН СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.016 хиляди лева, представляващо 0.056% от общия капитал ********** ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.015 хиляди лева, представляващо 0.052% от общия капитал ********** ИВАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.027 хиляди лева, представляващо 0.094% от общия капитал ********** ЙОРДАН БОРИСОВ БОНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ЙОРДАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.03 хиляди лева, представляващо 0.104% от общия капитал ********** ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ЗАШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.028 хиляди лева, представляващо 0.097% от общия капитал ********** КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.041 хиляди лева, представляващо 0.142% от общия капитал ********** КИРИЛ АТАНАСОВ СТОИМЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** КРАСИМИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** КАМЕН ПАНТАЛЕЕВ ТОДОРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** КАЛИНКА ИВАНОВА КОШЛУКОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.03 хиляди лева, представляващо 0.104% от общия капитал ********** ЛАТИНКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.004 хиляди лева, представляващо 0.014% от общия капитал ********** МИХАИЛ АСЕНОВ МИЛАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.037 хиляди лева, представляващо 0.129% от общия капитал ********** МАРИЯ ГАЧЕВА ПЕЕВА-НЕНКОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** МИХАЛ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** МЕТОДИ МИХАЙЛОВ ПЕЙЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.027 хиляди лева, представляващо 0.094% от общия капитал ********** МАРИН ВЕТЮВ ВЕЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.031 хиляди лева, представляващо 0.108% от общия капитал ********** МАРГАРИТА ЕМАНУИЛОВА ЧОБАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** МИЛКО ИВАНОВ МОЛЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** НИКОЛА ТАШЕВ ПАПАЗОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ПЛАМЕН ВЕЛКОВ КАМЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.049 хиляди лева, представляващо 0.17% от общия капитал ********** ПЕНКА МИЛОШОВА ПЕТРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.034 хиляди лева, представляващо 0.118% от общия капитал ********** ПЕТКАНА ДИМОВА ИЛИЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.027 хиляди лева, представляващо 0.094% от общия капитал ********** ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.032 хиляди лева, представляващо 0.111% от общия капитал ********** ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.008 хиляди лева, представляващо 0.028% от общия капитал ********** ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ПЕТЪР АСЕНОВ ХАДЖИПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.016 хиляди лева, представляващо 0.056% от общия капитал ********** РОМЕО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.006 хиляди лева, представляващо 0.021% от общия капитал ********** РАДКО РУСЕВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** СПАС ХРИСТОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** СТОЙЧО СЛАВЧЕВ БРАЙНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОСЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.037 хиляди лева, представляващо 0.129% от общия капитал ********** СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** СПАС РАНГЕЛОВ МАРИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** СЕВДА ЙОРДАНОВА СПАСОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.015 хиляди лева, представляващо 0.052% от общия капитал ********** СЛАВЧО ИЛИЕВ КОВАЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.035 хиляди лева, представляващо 0.122% от общия капитал ********** СТОИЛ ДИМИТРОВ ПРОЙЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** САШО КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** СЕНКО ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.004 хиляди лева, представляващо 0.014% от общия капитал ********** ТОДОР НИКОЛОВ ФЪСЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.034 хиляди лева, представляващо 0.118% от общия капитал ********** ТОШКО ЦВЕТАНОВ МИТОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.039 хиляди лева, представляващо 0.135% от общия капитал ********** ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ********** ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.01 хиляди лева, представляващо 0.035% от общия капитал ********** ХРИСТО ДИМИТРОВ ПОПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.02 хиляди лева, представляващо 0.069% от общия капитал ********** ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ЦИНЦОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.055 хиляди лева, представляващо 0.191% от общия капитал ********** ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.037 хиляди лева, представляващо 0.129% от общия капитал ********** ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ КАЛВУНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.02 хиляди лева, представляващо 0.069% от общия капитал ********** ЯКУБ МЕХМЕДОВ МУСТАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.005 хиляди лева, представляващо 0.017% от общия капитал ЕГН: ********** АЛБЕНА МАРИЕВА КОСТОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-07-11] ********** АНЧО БОТОВ ПЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 1.124% от общия капитал ********** АНДРЕЙ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.955 хиляди лева, представляващо 13.46% от общия капитал ********** ВАСИЛ ДОБРЕВ ПОПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 43.875 хиляди лева, представляващо 32.89% от общия капитал ********** ПЕНКА МИЛОШОВА ПЕТРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 24.399 хиляди лева, представляващо 18.291% от общия капитал ********** ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.414 хиляди лева, представляващо 11.555% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.257 хиляди лева, представляващо 22.681% от общия капитал ********** АНЧО БОТОВ ПЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 1.124% от общия капитал ********** АНДРЕЙ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.955 хиляди лева, представляващо 13.46% от общия капитал ********** ВАСИЛ ДОБРЕВ ПОПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 43.875 хиляди лева, представляващо 32.89% от общия капитал ********** ПЕНКА МИЛОШОВА ПЕТРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 24.399 хиляди лева, представляващо 18.291% от общия капитал ********** ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.414 хиляди лева, представляващо 11.555% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.257 хиляди лева, представляващо 22.681% от общия капитал ID: 22685
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 523 799,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: