Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Мездра -> ДЗЗД НТСС/Инфрам - София (243000.00 BGN)

„УПРАЖНЯВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ: „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”

ID 562139
Дата на публикуване 2013-09-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 276885
Поръчител Община Мездра 193371
Описание „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ: „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”
Обект услуги
Относно финансирането Финансирането на поръчката е осигурено по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС).
Участници NO
Дата на договора DIR-51011116-C038-U-102-8 от 2013-09-17
Изпълнител ДЗЗД НТСС/Инфрам - София 176577482
Собственици на изпълнител ДЗЗД НТСС/Инфрам - София 176577482 ДЗЗД НТСС/Инфрам - София --------- ИНФРАМ АД, националност: CZE, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 131065424 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 80.0% от общия капитал ЕИК: 131267170 ТК БИЛД ЕООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-01-17] 130462768 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** СТОЙКО ЛЮБОМИРОВ ЗАХАРИЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2010-02-23] ********** СТОЙКО ЛЮБОМИРОВ ЗАХАРИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 20063
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 243 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: