Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Любимец -> Рила консулт ЕООД (23870.00 BGN)

Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции

ID 603214
Дата на публикуване 2014-05-13
Тип на документа 3
Номер на поръчка 302046
Поръчител Община Любимец 903686
Описание Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка за консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. се възлага в изпълнение на следните проекти: Обособена позиция № 1 – Консултантска услуга по управление на проект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 26/321/01158 от 19.11.2012 г., сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Любимец. Обособена позиция № 2 – Консултантска услуга по управление на проект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 26/321/01153 от 09.11.2012 г., сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Любимец. Обособена позиция № 3 – Консултантска услуга по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с. Георги Добрево” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 26/321/01177 от 21.11.2012 г, сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Любимец.
Участници NO
Дата на договора 1 от 2014-05-09
Изпълнител Рила консулт ЕООД 175292784
Собственици на изпълнител Рила консулт ЕООД 175292784 Рила консулт ЕООД Рила консулт ЕООД 175292784 ID: 18645
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 23 870,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: