Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Лъки -> Пътинженеринг ЕООД - Пловдив (71061.00 BGN)

„Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Петров от о.т. 412 до о.т. 420, от условен километър 0+000 до километър 0+115,72, кв. 13,60 и 62”; Обособена позиция 2 „Ремонт на улица Дичо Петров от километър 0+000 до 0+292,62”; Обособена позиция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на улица Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5”.

ID 657420
Дата на публикуване 2015-03-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320261
Поръчител Община Лъки 614967
Описание „Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Петров от о.т. 412 до о.т. 420, от условен километър 0+000 до километър 0+115,72, кв. 13,60 и 62”; Обособена позиция 2 „Ремонт на улица Дичо Петров от километър 0+000 до 0+292,62”; Обособена позиция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на улица Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5”.
Обект строителство
Относно финансирането Проектът е финансиран съгласно Договор № 31/3/322/1328 от 20.08.2014 год. за отпускане на финансова помощ за проект: „Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на улица Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127 от условен километър 0+003 до км. 0+152,5 гр. Лъки» по Програмата за развитие на селските райони на периода 2007-2013 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 41 «Прилагане на стратегии за местно развитие».
Участници 1. Първата подадена оферта е на Участник № 1 „Пътинженеринг” ЕООД с ЕИК 115015062, със седалище и адрес на управление: РБългария, област Пловдив, гр.Пловдив 4000, р- н Централен, бул. „Найчо Цанов” №8, ет.2, представлявано от Недялко Иванов Бекиров - управител. Офертата на участника е входирана в деловодството на Община Лъки с Вх. № К-160/27.01.2015 год., подадена е от участника в 10:25 часа. ||2. Втората подадена оферта е на Участник № 2 „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД с ЕИК 115816551, със седалище и адрес на управление: РБългария, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград 4230, ул. Васил Левски № 5, ет. 2, ап. 5, представлявано от Вакрил Георгиев Запрянов и Георги Вакрилов Запрянов – управители ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО. Офертата на участника е входирана в деловодството на Община Лъки с Вх. № К-161/27.01.2015 год., подадена е от участника в 10:35 часа. || ||3. Третата подадена оферта е на Участник № 3 „ЛЪКИ РОУД 2015” ДЗЗД с ЕИК 176814515, със седалище и адрес на управление: РБългария, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Христо Г. Данов № 22, представлявано от Гинка Маринова Маринова. Офертата на участника е входирана в деловодството на Община Лъки с Вх. № К-164/27.01.2015 год., подадена е от участника в 15:20 часа. ||4. Четвъртата подадена оферта е на Участник № 4 „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД с ЕИК 201134560, със седалище и адрес на управление: РБългария, област София, община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ул. Екзарх Стефан № 61, представлявано от Веселин Анастасов Бушев – изпълнителен директор. Офертата на участника е входирана в деловодството на Община Лъки с Вх. № К-165/27.01.2015 год., подадена е от участника в 15:23 часа. ||5. Петата подадена оферта е на Участник № 5 „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК” ООД с ЕИК 120540695, със седалище и адрес на управление: РБългария, област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, ул. Миньорска № 3, представлявано от Васил Костадинов Бундов, Славчо Борисов Манолов и Георги Йорданов Пепеланов – управители ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО. Офертата на участника е входирана в деловодството на Община Лъки с Вх. № К-170/27.01.2015 год., подадена е от участника в 16:49 часа. ||Участник № 3 „ЛЪКИ РОУД 2015” ДЗЗД. Първият участник в обединението е „ТРАКИЯ БИЛД“ ЕООД с ЕИК 201906744, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, община Пловдив, район Централен, ул. Христо Г. Данов № 22, представлявано от Гинка Маринова Маринова – управител. Вторият участник в обединението е „РУСЕВ И КО“ ООД с ЕИК 160070342, със седалище и адрес на управление: град Лъки 4241, област Пловдив, община Лъки, ул. Възраждане № 26, ап. 8 представлявано от Бисер Емилов Русев и Владислав Бисеров Русев – управители ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.
Дата на договора 9 от 2015-03-24
Изпълнител Пътинженеринг ЕООД - Пловдив 115015062
Собственици на изпълнител Пътинженеринг ЕООД - Пловдив 115015062 Пътинженеринг ЕООД - Пловдив Пътинженеринг ЕООД - Пловдив 115015062 ID: 751
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 71 061,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: