Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Луковит -> ДЗЗД Петревене 2014 (1125661.00 BGN)

„Строително- ремонтни работи на  обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/  и  Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” 

ID 636033
Дата на публикуване 2014-12-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 313773
Поръчител Община Луковит 291602
Описание „Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”
Обект строителство
Относно финансирането Изпълнението на "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”, който се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/321/01415 от 14.12.2013г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.
Участници ДЗЗД „ПЕТРЕВЕНЕ 2014“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, тел: 02/931 8116, факс: 02/424 1280, с ЕИК 176788747, с представляващ инж. Светослав Апостолов Глосов в качеството му на представлявящ дружеството по силата на Договор за учредяване на дружество по ЗЗД с водещ съдружник „БИАД-С“ ООД, с ЕИК 831376250, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, представлявано от Светослав Апостолов Глосов и „РАДИТА“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 22, представлявано от Райчо Танев Илиев - управител. ||"ИСА 2000" ЕООД ЕИК 831040520, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул." Николай Коперник" № 25
Дата на договора 94 от 2014-11-27
Изпълнител ДЗЗД Петревене 2014 176788747
Собственици на изпълнител ДЗЗД Петревене 2014 176788747 ДЗЗД Петревене 2014 831376250 БИАД-С ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 125015185 РАДИТА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** СВЕТОСЛАВ АПОСТОЛОВ ГЛОСОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-10-10] ********** ТЕОДОР ЕУГЕНИУШ СТЕПАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** СВЕТОСЛАВ АПОСТОЛОВ ГЛОСОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.5 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(305000) [Дата на актуализацията: 2008-01-22] ЕГН: ********** РАЙЧО ТАНЕВ ИЛИЕВдлъжност:(Съдружник) дял(305000) [Дата на актуализацията: 2008-01-22] ********** РАЙЧО ТАНЕВ ИЛИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 305.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 305.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 22755
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 125 661,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: