Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Луковит -> ДЗЗД Кристални води - София (1499852.00 BGN)

Извършване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни мрежи и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Тодоричене, Торос, Петревене и Румянцево, Община Луковит” 

ID 455826
Дата на публикуване 2011-11-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 207824
Поръчител Община Луковит 291602
Описание Извършване на СМР за обект: „Изграждане на канализационни мрежи и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Тодоричене, Торос, Петревене и Румянцево, Община Луковит”
Обект строителство
Относно финансирането ВЪЗЛОЖИТЕЛ в тази Обществена поръчка е ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като тя се осъществява по проекти: Лот 1: Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Тодоричене - договор за финансово подпомагане № 11/321/00557 от 11 май 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Луковит. Лот 2: Изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателно съоръжение за отпадни води на село Торос - договор за финансово подпомагане № 11/321/00563 от 11 май 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Луковит. Лот 3: Изграждане на канализационни мрежи и Пречиствателни съоръжения за отпадни води на селата Петревене и Румянцево - договор за финансово подпомагане № 11/321/00564 от 11 май 2010 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Луковит. Гореописаните договори са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от държавния бюджет на Република България. Договорите, предмет на поръчката са по схема за отпускане на финансова помощ по Марка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Участници NO
Дата на договора 68-1 от 2011-11-04
Изпълнител ДЗЗД Кристални води - София 176188659
Собственици на изпълнител ДЗЗД Кристални води - София 176188659 ДЗЗД Кристални води - София 131129421 ЕНЕРДЖИ ГРУП 2003, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал 131112176 КАПИТОЛ ГРУП, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ID: 16118
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 499 852,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: