Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Ловеч -> Е Дом ООД - София (23460.00 BGN)

„Изработване на работни инвестиционни проекти в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.”

ID 659587
Дата на публикуване 2015-04-03
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319159
Поръчител Община Ловеч 291591
Описание „Изработване на работни инвестиционни проекти в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.”
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се провежда в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.” по проект, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“, Приоритетна ос 5: Техническа помощ, Операция 5.3: Изграждане на капацитет на бенефициенти на ОПРР. Община Ловеч е бенефициент по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционн проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Участници „КОНСОРЦИУМ МОСТИ“ – гр. София - ЕИК 202279077 „ИНЖПРОЕКТ“ ООД – гр. София - ЕИК 123652571 „ГЕОПРОЕКТ КОМЕРС“ ЕООД – гр. София - ЕИК 175355564 „ФРИБУЛ“ ООД – гр. Варна - ЕИК 103318710 „ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ“ ООД – гр. София - ЕИК 175018839 „А.С.А.“ ЕООД – гр. София - ЕИК 831767473 „Е ДОМ“ ООД – гр. София - ЕИК130349514 „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – гр. София - ЕИК 175216595 „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО НЕБОСТЪРГАЧ“ ЕООД – гр. Ловеч - ЕИК 110566859 „АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША“ ООД – гр. Ловеч - ЕИК 110564769
Дата на договора 12 от 2015-04-02
Изпълнител Е Дом ООД - София 130349514
Собственици на изпълнител Е Дом ООД - София 130349514 Е Дом ООД - София Е Дом ООД - София 130349514 ID: 13736
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 23 460,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: