Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Кърджали -> ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ АРДА - 2013 (24055800.00 BGN)

„Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

ID 553435
Дата на публикуване 2013-08-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 277305
Поръчител Община Кърджали 235920
Описание „Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
Участници NO
Дата на договора 9991-03 от 2013-07-11
Изпълнител ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ АРДА - 2013 176526527
Собственици на изпълнител ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ АРДА - 2013 176526527 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ АРДА - 2013 200408908 ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 040712646 АРДАСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 818033478 САВАРОНА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 131108886 ВАЙТЕХ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал --------- БИОГЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД, националност: DEU, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 200133700 КРИСТАЛНА ВОДА АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал 201760595 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 34.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ ДУДИН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** Ангел Георгиев Петков(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(4000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** АНДОН БОЙКОВ БАКАЛОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** БИСЕР НИКОЛОВ ДОБРЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** Виктор Славчев Асенов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** Георги Георгиев Рачов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(4000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ДИАНА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ЕЛЕНА БОЙКОВА БАКАЛОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** Елена Христова Маринова(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(5000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** КАМЕН ГЕОРГИЕВ НАУМОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** Николай Милков Маринов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(5000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** НИНА МИЛТЕНОВА СТОЯНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ПАВЕЛ ИВАНОВ КАЛИСТРАТОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** РУМЕН ЕМИЛОВ ПЕШЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2015-11-06] ЕГН: ********** ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-03-18] ********** ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2015-05-27] ********** ЕРОЛ БЕХЧЕД КАСИМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВдлъжност:(Съдружник) дял(4500) [Дата на актуализацията: 2015-10-23] ЕГН: ********** ТАНЕР САДЪК ЕМИН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(500) [Дата на актуализацията: 2015-10-23] ********** АЛЕКСАНДЪР МИРОНОВ ЕЛИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.5 хиляди лева, представляващо 90.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕЛИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.5 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал ID: 19690
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 24 055 800,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: