Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Куклен -> ПИ ЕС АЙ АД - Стара Загора (102350.00 BGN)

Допълнително възлагане на „Строително - монтажни работи за укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен -  манастир ,,Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) -  с. Гълъбово  при км. 5+839, Община Куклен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, при км 5+839, фаза: Съществени промени по време на строителството по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, в резултат на аварийна ситуация - чл. 195, ал. 3 от ЗУТ.

ID 443650
Дата на публикуване 2011-07-07
Тип на документа 43
Номер на поръчка 208564
Поръчител Община Куклен 115631816
Описание Допълнително възлагане на „Строително - монтажни работи за укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен - манастир ,,Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) - с. Гълъбово при км. 5+839, Община Куклен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, при км 5+839, фаза: Съществени промени по време на строителството по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, в резултат на аварийна ситуация - чл. 195, ал. 3 от ЗУТ.
Обект строителство
Относно финансирането „Строително - монтажни работи за укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен - манастир ,,Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) - с. Гълъбово при км. 5+839, Община Куклен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора BG161РО001/1.4-04/2009/03 от 2011-06-28
Изпълнител ПИ ЕС АЙ АД - Стара Загора 833175762
Собственици на изпълнител ПИ ЕС АЙ АД - Стара Загора 833175762 ПИ ЕС АЙ АД - Стара Загора ПИ ЕС АЙ АД - Стара Загора 833175762 ID: 2077
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 102 350,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: