Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Кубрат -> ДЗЗД Савин-2014 (857086.00 BGN)

„Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат”

ID 646968
Дата на публикуване 2015-02-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 304133
Поръчител Община Кубрат 505846
Описание „Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат”
Обект строителство
Относно финансирането Обществената поръчка се финансира по МЯРКА 321 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно сключен Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 17/321/01272/27.11.2012г. сключен между община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие”
Участници „Савин Рекостръкшън Инкорпорейтед“ ДЗЗД гр. София, БУЛСТАТ 176640356 ||- Електрисити ООД, ЕИК 200582595 ||- Ню вижън канстръкшън ЕООД, ЕИК 202234314 ||„Инерт – Бетон Транспортстрой“ ООД гр. София, ЕИК 101639621 ||„Техно-енерджи“ ООД гр. София, ЕИК 812233671 ||„Одесос-Билдинг Строй“ ДЗЗД, гр. Шумен ||- Билдинг строй експрес ЕООД, ЕИК 127566422 ||- Одесосстрой ООД, ЕИК 103591328 ||„Пътстроймонтаж“ ООД гр. Силистра, ЕИК 828013901 ||„Барс“ АД гр. Шумен, ЕИК 127630597 ||„Овергаз Инженеринг“ АД гр. София, ЕИК 838102661 ||„Хидрострой“ АД гр. Варна, ЕИК 103029862 ||„Пътстрой-Варна“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103561242 ||„Санта Марина“ АД гр. София, ЕИК 131366349 ||„Валмекс“ ЕООД гр. София, ЕИК 010700093 ||„Антора“ ЕАД гр. Разград, ЕИК 200421243 ||Обединение „Савин - 2014“ ДЗЗД гр. Сандански ||- Монолит-21-Андонов и Захов ООД, ЕИК 1017532851 ||- Бонима ЕООД, ЕИК 101105090 || ||
Дата на договора 22 от 2015-02-05
Изпълнител ДЗЗД Савин-2014 176640388
Собственици на изпълнител ДЗЗД Савин-2014 176640388 ДЗЗД Савин-2014 101732851 МОНОЛИТ-21 - АНДОНОВ И ЗАХОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 95.0% от общия капитал 101105090 БОНИМА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ЕГН: ********** ИВАН БОРИСОВ АНДОНОВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-04-07] ЕГН: ********** МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-04-07] ********** ИВАН БОРИСОВ АНДОНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЛАХОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-02-11] ********** НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЛАХОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23123
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 857 086,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: