Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Кричим -> ДЗЗД Кричим-99 (19473587.00 BGN)

„Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, разделена на две самостоятелно обособени позиции

ID 546163
Дата на публикуване 2013-06-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 257554
Поръчител Община Кричим 115244456
Описание „Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и от бюджета на община Кричим, разделена на две самостоятелно обособени позиции
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Участници NO
Дата на договора РД 16-08-23 от 2013-06-10
Изпълнител ДЗЗД Кричим-99 176510882
Собственици на изпълнител ДЗЗД Кричим-99 176510882 ДЗЗД Кричим-99 121115366 ИНТЕРПРОМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 35.0% от общия капитал 102907182 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 175396059 ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 64.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ РАДЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2011-11-24] ********** СТЕФАН ФИЛИПОВ ТОТЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-01-25] 102064401 ПОНС-ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 50.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.534 хиляди лева, представляващо 0.502% от общия капитал --------- САЛФОРД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП ИНК, националност: USA, стойност на дяловото участие: 1449.0 хиляди лева, представляващо 96.6% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.488 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ЕГН: ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-08-12] ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 300.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19354
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 19 473 587,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: