Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Костенец -> Консултантска инженерна група ООД (38147.00 BGN)

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец” 

ID 656434
Дата на публикуване 2015-03-24
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312673
Поръчител Община Костенец 776349
Описание Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец”
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка е в рамките на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец”.Проектът се финансира съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 23/321/01152 от 30.11.2012 г., сключен между ДФ „Земеделие” и Община Костенец по МЯРКА 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Участници 1. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД, с ЕИК 131069757, с адрес: гр.София, п.к.1606, ул.”Дамян Груев” №42, ет.6, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Лозенец, п.к.1164, ул.”Вишнева” №12, тел.02/9549502, 02/9810262, факс.02/9549084, E–mail: [email protected], представлявано от Стоян Янков Янев - Управител; ||2. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК 121748902, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ.Столична, гр.София, район Средец, п.к.1336, бул.”Патриарх Евтимий” №1, ет.1, ап.1, представлявано от Панайот Цветков Градинаров; ||3.„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ” ООД, с ЕИК 121389659, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1606, община Красно село, ул. „Дамян Груев” № 15, ет. 7, тел.02/8053960, факс: 02/9515070, E–mail: [email protected] consultgroup.com, представлявано от Петя Игнатова Найденова; ||4. „ВМЛ – КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 131395468, с адрес на управление: гр.София, п.к.1505, ул.”Черковна” №7, офис 21, тел.02/4923883, факс 02/4923884, E–mail: [email protected], представлявано от Владимир Лаков Петров; ||5. „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 121758166, с адрес: гр.Пловдив, п.к.4000, ул.”Фредерик Жолио Кюри” №18, тел.032/393300; 032/627672, факс: 032/627675, E–mail: [email protected], представлявано от инж.Живко Николов Тенев; ||6. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, с ЕИК 825240527, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, п.к.4000, бул.„Руски”, №15, представлявано от Петър Веселинов Ангелов; ||7. „ПЪТКОНСУЛТ 2000” Е00Д, с ЕИК 130086390, с адрес: гр.София, п.к.1680, ул.”Дойран” №9А, тел. 02/9586484, факс: 02/9586477, E–mail: [email protected], представлявано от Свобода Николова; ||8. „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 000653802, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Младост, п.к.1784, бул.”Цариградско шосе” №115Г, Бизнес център Мегапарк, офис "С", ет.6, тел.:02/291015, факс: 02/9818143, представлявано от Димитър Христов Марикин - Управител
Дата на договора 039-15Д от 2015-03-24
Изпълнител Консултантска инженерна група ООД 131069757
Собственици на изпълнител Консултантска инженерна група ООД 131069757 Консултантска инженерна група ООД Консултантска инженерна група ООД 131069757 ID: 3253
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 38 147,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: