Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Кнежа -> ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА КНЕЖА (18374586.00 BGN)

„Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа- първи етап”

ID 525373
Дата на публикуване 2013-02-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 263947
Поръчител Община Кнежа 193243
Описание „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа- първи етап”
Обект строителство
Относно финансирането Настоящата поръчка се осъществява в рамките на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.
Участници NO
Дата на договора 41 от 2013-02-22
Изпълнител ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА КНЕЖА 176458396
Собственици на изпълнител ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА КНЕЖА 176458396 ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА КНЕЖА 131070485 КАРО ТРЕЙДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал 200816055 САД С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВдлъжност:(Съдружник) дял(180000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ЕГН: ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(320000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ********** РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.7 хиляди лева, представляващо 14.0% от общия капитал ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ID: 18720
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 18 374 586,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: