Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Казанлък -> ДЗЗД ТРЕЙС КАЗАНЛЪК (995857.00 BGN)

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЕДНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГР. КАЗАНЛЪК

ID 554404
Дата на публикуване 2013-08-08
Тип на документа 3
Номер на поръчка 273808
Поръчител Община Казанлък 817778
Описание ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЕДНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГР. КАЗАНЛЪК
Обект строителство
Относно финансирането Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък“ по договор идентификационен номер № BG161PO001/1.1-12/2011/056, който се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск и се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора Д07-96 от 2013-08-06
Изпълнител ДЗЗД ТРЕЙС КАЗАНЛЪК 176472061
Собственици на изпълнител ДЗЗД ТРЕЙС КАЗАНЛЪК 176472061 ДЗЗД ТРЕЙС КАЗАНЛЪК 833175762 ПИ ЕС АЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал 175254451 ТРЕЙС-СОФИЯ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.81 хиляди лева, представляващо 3.444% от общия капитал 123682269 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2545.92 хиляди лева, представляващо 96.556% от общия капитал ID: 19739
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 995 857,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: