Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Български институт по метрология /БИМ/ -> Ведиком ЕООД - София (510000.00 BGN)

Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове:   1. Позиция/Лот 1 Доставка на компютъризирана оптична честотна система - Optical frequency combsystem) – 1 бр. Система   2. Позиция/Лот 2 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. Система   3. Позиция/Лот 3 Доставка на система за измерване на слаби магнитни полета в комплектност - 1 бр. комплект   4 Позиция/Лот 4 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр.   5 Позиция/Лот 5 Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” в комплектност - 6 бр. комплекта    6 Позиция/Лот 6 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект    7. Позиция/Лот 7 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 6 бр. комплекта   

ID 614458
Дата на публикуване 2014-07-08
Тип на документа 3
Номер на поръчка 281140
Поръчител Български институт по метрология /БИМ/ 175092070
Описание Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди» с обособени позиции/лотове: 1. Позиция/Лот 1 Доставка на компютъризирана оптична честотна система - Optical frequency combsystem) – 1 бр. Система 2. Позиция/Лот 2 Доставка на Триканална микропроцесорно - управляема 10 V JVS система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност - 1 бр. Система 3. Позиция/Лот 3 Доставка на система за измерване на слаби магнитни полета в комплектност - 1 бр. комплект 4 Позиция/Лот 4 Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и неделими топломери - 1 бр. 5 Позиция/Лот 5 Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови апарати и системата “таксиметров апарат – автомобил” в комплектност - 6 бр. комплекта 6 Позиция/Лот 6 Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, различни от вода, и LPG комплект 7. Позиция/Лот 7 Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на бензиномерни и газ LPG колонки - 6 бр. комплекта
Обект доставки
Относно финансирането Финансирането е със средства по Договор BG161PO003-4.3.01-0002-C0001 по Приоритетна ос 4 по проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г.
Участници NO
Дата на договора ОП-Д-19 от 2014-07-07
Изпълнител Ведиком ЕООД - София 131298396
Собственици на изпълнител Ведиком ЕООД - София 131298396 Ведиком ЕООД - София Ведиком ЕООД - София 131298396 ID: 13680
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 510 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: