Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Български институт по метрология /БИМ/ -> Спектри ЕООД - София (88333.00 BGN)

Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на Главна Дирекция "Национален център по метрология" и Главна Дирекция  "Мерки и измервателни уреди" с обособени позиции: Позиция/Лот 1: Доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за линейна вибрация в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 2: Доставка на автоматичен титратор и йонен хроматограф в комплектност - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 3: Доставка на метрологично оборудване за измерване на маса и плътност в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 4: Доставка на еталонно оборудване за измерване на линейни размери в комплектост - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 5: Доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за измерване на щрихови мерки) ролетки) в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 6: Доставка на стенд за еталонна уредба с радиоактивен източник 60 Со в комплектност 1 бр. комплект; Позиция/Лот 7: Доставка на еталонни обемни радиоактивни източници - мултиенергийни, мултинуклидни коктейли в съответствие с IEC 697/81 в комплектност - 2 бр. комплекти, на радиоактивни източници (разтвори) - ампули тип РТВ - 3 бр.; Позиция/Лот 8: Доставка на Мултифункционално устройство със сензори за определяне на параметрите на постъпващия в брояча газов поток (налягане, температура, разход) - 1 бр. комплект, цифров осцилоскоп в комплектност - 1 бр. комплект, Функционален генератор за задаване на сигнали – 1 бр.; Позиция/Лот 9: Доставка на eднофазен калибратор на мощност за генериране и измерване на напрежение, ток, ъгъл на дефазиране между тока и напрежението, честота, падове и пикове на напрежението и генериране на хармоници – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 10: Доставка на еталонно оборудване за измерване на налягане и сила в комплектност - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 11: Доставка на измервателно оборудване и технически съоръжения за модернизацията на стенд за изпитване на водомери, разходомери съгласно БДС EN 14154 и OIML R-49, и калибриране на водомери и разходомери в комплектност - 1 бр. комплект.   

ID 527092
Дата на публикуване 2013-03-01
Тип на документа 3
Номер на поръчка 257091
Поръчител Български институт по метрология /БИМ/ 175092070
Описание Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на Главна Дирекция "Национален център по метрология" и Главна Дирекция "Мерки и измервателни уреди" с обособени позиции: Позиция/Лот 1: Доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за линейна вибрация в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 2: Доставка на автоматичен титратор и йонен хроматограф в комплектност - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 3: Доставка на метрологично оборудване за измерване на маса и плътност в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 4: Доставка на еталонно оборудване за измерване на линейни размери в комплектост - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 5: Доставка на еталонно оборудване към състава на еталона за измерване на щрихови мерки) ролетки) в комплектност – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 6: Доставка на стенд за еталонна уредба с радиоактивен източник 60 Со в комплектност 1 бр. комплект; Позиция/Лот 7: Доставка на еталонни обемни радиоактивни източници - мултиенергийни, мултинуклидни коктейли в съответствие с IEC 697/81 в комплектност - 2 бр. комплекти, на радиоактивни източници (разтвори) - ампули тип РТВ - 3 бр.; Позиция/Лот 8: Доставка на Мултифункционално устройство със сензори за определяне на параметрите на постъпващия в брояча газов поток (налягане, температура, разход) - 1 бр. комплект, цифров осцилоскоп в комплектност - 1 бр. комплект, Функционален генератор за задаване на сигнали – 1 бр.; Позиция/Лот 9: Доставка на eднофазен калибратор на мощност за генериране и измерване на напрежение, ток, ъгъл на дефазиране между тока и напрежението, честота, падове и пикове на напрежението и генериране на хармоници – 1 бр. комплект; Позиция/Лот 10: Доставка на еталонно оборудване за измерване на налягане и сила в комплектност - 1 бр. комплект; Позиция/Лот 11: Доставка на измервателно оборудване и технически съоръжения за модернизацията на стенд за изпитване на водомери, разходомери съгласно БДС EN 14154 и OIML R-49, и калибриране на водомери и разходомери в комплектност - 1 бр. комплект.
Обект доставки
Относно финансирането Финансирането е със средства по Договор BG161PO003-4.3.01-0002-C0001 по Приоритетна ос 4 по проект BG161РО003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, Компонент III – Повишаване на качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007 – 2013 г.
Участници NO
Дата на договора ОП-5 от 2013-02-26
Изпълнител Спектри ЕООД - София 175208219
Собственици на изпълнител Спектри ЕООД - София 175208219 Спектри ЕООД - София Спектри ЕООД - София 175208219 ID: 8023
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 88 333,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: