Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Исперих -> ДЗЗД Исперих инженеринг - гр.София (29252893.00 BGN)

„Избор на изпълнител на инженеринг на II-ри етап“, ПОДОБЕКТ I: „Проектиране на работни проекти за КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ II: Избор на изпълнител на строителство на „КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ III: Избор на изпълнител на строителство на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ”

ID 635925
Дата на публикуване 2014-12-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314427
Поръчител Община Исперих 505821
Описание „Избор на изпълнител на инженеринг на II-ри етап“, ПОДОБЕКТ I: „Проектиране на работни проекти за КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ II: Избор на изпълнител на строителство на „КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ III: Избор на изпълнител на строителство на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ”
Обект строителство
Относно финансирането Предмета на настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се финансира по Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013г. по процедура с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
Участници Участник №1 Обединение "В и К Исперих 2014" ||1. "Станилов" ЕООД, ЕИК 831769677 ||2. "Трейс груп холд" АД, ЕИК 123682269 ||3. "Агуа, резидиос и медио амбиенте" АД, ЕИК А06833027 ||4. "Еко проект 2000" ООД, ЕИК 121744583 ||5. "Хидропроект - София" ЕООД, ЕИК 130873828 || ||Участник №2 Консорциум "Осиде - Екопроект" ||1. "Осиде конструкшън" С.А. ЕИК А96853577 ||2. "Екопроект Булкерн" , ЕИК 121845899 || ||Участник №3 ДЗЗД "Исперих Инженеринг" ||1. "Кристална вода" АД, ЕИК 200133700 ||2. "Понстройинженеринг" ЕАД, ЕИК 102907182 ||3. "Водстрой 98", ЕИК 119081953 ||4. "Инвестиционно проектиране" ЕООД, ЕИК 201495727 ||5. "Пема груп" ЕООД, ЕИК 202270473 || ||Участник №4 ДЗЗД "Партньори Исперих 2014" ||1. "Джи Пи Груп" ООД, ЕИК 131124561 ||2. "Доми 97" ООД, ЕИК 124048570 ||3. "Би Ес Проект" ЕООД, ЕИК 175245872
Дата на договора 127 от 2014-11-26
Изпълнител ДЗЗД Исперих инженеринг - гр.София 176785638
Собственици на изпълнител ДЗЗД Исперих инженеринг - гр.София 176785638 ДЗЗД Исперих инженеринг - гр.София 119081953 ВОДСТРОЙ 98, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 102907182 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 200133700 КРИСТАЛНА ВОДА АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 91.0% от общия капитал 202270473 ПЕМА ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2011-03-21] ЕГН: ********** ВИРЖИНИЯ ЮЛИАНОВА ДАНЧЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-10-15] ЕГН: ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-01-25] 102064401 ПОНС-ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 50.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 105.22 хиляди лева, представляващо 67.674% от общия капитал ********** РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.0 хиляди лева, представляващо 14.793% от общия капитал ********** ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.1 хиляди лева, представляващо 2.637% от общия капитал ********** ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.16 хиляди лева, представляващо 14.896% от общия капитал ********** ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.489 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ********** ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖАМБАЗОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.534 хиляди лева, представляващо 0.502% от общия капитал --------- САЛФОРД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП ИНК, националност: USA, стойност на дяловото участие: 1449.0 хиляди лева, представляващо 96.6% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 14.488 хиляди лева, представляващо 0.966% от общия капитал ID: 22757
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 29 252 893,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: