Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Искър -> Инфрастрой ЕООД - Плевен (219423.00 BGN)

„Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция (ОП) 1 – Ремонт на общински път PVN1080 и на улична мрежа в с. Долни Луковит, със следните подобекти: 1. Ремонт на общински път PVN1080 /ІІ-13, Кнежа-Искър/- Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /ІІІ-137 от км 2+500 до км 11+90; 2. Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит, в т.ч.: 2.1. Основен ремонт на улица "Софроний Врачански" в с. Долни Луковит; 2.2. Основен ремонт на улица "Климент Охридски" в с. Долни Луковит; 2.3. Основен ремонт на улица "Цар Симеон" в с. Долни Луковит; 2.4. Основен ремонт на улица "Васил Левски" в с. Долни Луковит; 2.5. Основен ремонт на улица "Цар Асен" в с. Долни Луковит; 2.6. Основен ремонт на улица "Цар Освободител" в с. Долни Луковит. Обособена позиция (ОП) 2 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти: 1. Основен ремонт на улица "Иван Ведър" гр. Искър, от ОК126 до ОК135; 2. Основен ремонт на улица „Малчика” гр. Искър, от ОК117 до ОК111 и от ОК111 до ОК314; 3. Основен ремонт на улица „Въло Йончев” гр. Искър, от ОК116 до ОК314 и от ОК115 към ОК114. Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти: 1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215; 2. Основен ремонт на улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241; 3. Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243. 

ID 682372
Дата на публикуване 2015-08-13
Тип на документа 3
Номер на поръчка 323735
Поръчител Община Искър 413942
Описание „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция (ОП) 1 – Ремонт на общински път PVN1080 и на улична мрежа в с. Долни Луковит, със следните подобекти: 1. Ремонт на общински път PVN1080 /ІІ-13, Кнежа-Искър/- Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /ІІІ-137 от км 2+500 до км 11+90; 2. Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит, в т.ч.: 2.1. Основен ремонт на улица "Софроний Врачански" в с. Долни Луковит; 2.2. Основен ремонт на улица "Климент Охридски" в с. Долни Луковит; 2.3. Основен ремонт на улица "Цар Симеон" в с. Долни Луковит; 2.4. Основен ремонт на улица "Васил Левски" в с. Долни Луковит; 2.5. Основен ремонт на улица "Цар Асен" в с. Долни Луковит; 2.6. Основен ремонт на улица "Цар Освободител" в с. Долни Луковит. Обособена позиция (ОП) 2 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти: 1. Основен ремонт на улица "Иван Ведър" гр. Искър, от ОК126 до ОК135; 2. Основен ремонт на улица „Малчика” гр. Искър, от ОК117 до ОК111 и от ОК111 до ОК314; 3. Основен ремонт на улица „Въло Йончев” гр. Искър, от ОК116 до ОК314 и от ОК115 към ОК114. Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти: 1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215; 2. Основен ремонт на улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241; 3. Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243.
Обект строителство
Относно финансирането
Участници Подадени са 2 /две/ оферти за участие в процедурата за Обособена позиция ОП 3 от следните дружества: || ||1."Инфрастрой" ЕООД със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 4, ||с ЕИК BG 123692205, представлявано от Управителя Венцислав Дилков Дилков. || ||2. „ИНЖСТРОЙ” ЕООД с адрес: гр. Плевен 5800, община Плевен, област Плевен, ул. „Дойран” № 138, етаж 4, ||с ЕИК BG 114078736, представлявано от Управителя Валентина Бенова Вълчанова. ||
Дата на договора Д-АО-203 от 2015-08-13
Изпълнител Инфрастрой ЕООД - Плевен 123692205
Собственици на изпълнител Инфрастрой ЕООД - Плевен 123692205 Инфрастрой ЕООД - Плевен Инфрастрой ЕООД - Плевен 123692205 ID: 18257
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 219 423,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: