Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Искър -> ДЗЗД "Аква Долни Луковит" София (2754343.00 BGN)

Извършване на строително-монтажни работи на обектю: „Реконструкция и рехабилитация на водипроводната мрежа в с.Долни Луковит, община Искър”.

ID 644060
Дата на публикуване 2015-01-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317793
Поръчител Община Искър 413942
Описание Извършване на строително-монтажни работи на обектю: „Реконструкция и рехабилитация на водипроводната мрежа в с.Долни Луковит, община Искър”.
Обект строителство
Относно финансирането Проект „Реконструкция и рехабилитация на водипроводната мрежа в с.Долни Луковит, община Искър”. В това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 15/321/01408 от 19.12.2013 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № I от 06.03.2014 год. и Анекс № 2 от 16.09.2014г. към него
Участници Участник №1: ДЗЗД " ПСБ 2013", Булстат: 176509524 гр.Варна ,ул.Ак.Андрей Сахаров №1, ет.5 в това число "Пътссрой - Варна " ЕООД, ЕИК:103561242 Тел: 052 739 900 и "Балкански" ООД ЕИК: 103982953 гр.Белослав, ул.Александър Стамболийски" №1 Тел: 0893 573 008 ||Участник №2: Консорциум "ОДЕТРА ИСКЪР", в това число: "ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН" ЕООД, ЕИК:202238319 гр.Плевен п.к.5800, ул."Цар Борис III" №14 тел: 0887 216 776 и "ОДЕСОССТРОЙ" ООД, ЕИК 103591328 гр.Аксаково 9154, ул.Здравец №4 тел:052 638 540 ||Участник №3: "АКВА ДОЛНИ КУКОВИТ" гр. София 1404, община Столична, област София /столица/, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 22, (сграда Крит)вх. В, ап.1 В тел: 02 951 61 78, в това число "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД гр. София 1404 ж.к. "Гоце Делчев", бл. 22, (сграда Крит)вх. В, ап.1 В тел: 02 951 61 78 "ПСТ Груп "ЕАД. ЕИК 831928535 гр. София 1517, ул."Бесарабия" 114 тел:02 945 28 20
Дата на договора Д-ОА-13 от 2015-01-21
Изпълнител ДЗЗД "Аква Долни Луковит" София 176809404
Собственици на изпълнител ДЗЗД "Аква Долни Луковит" София 176809404 ДЗЗД "Аква Долни Луковит" София 131070485 КАРО ТРЕЙДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал 831928535 ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 104.875 хиляди лева, представляващо 24.277% от общия капитал 999999995 ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 37.2 хиляди лева, представляващо 8.611% от общия капитал 175195412 АБВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 187.325 хиляди лева, представляващо 43.362% от общия капитал 175195444 ЕВРОБИЛДИНГ 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 102.6 хиляди лева, представляващо 23.75% от общия капитал ЕГН: ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВдлъжност:(Съдружник) дял(180000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ЕГН: ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(320000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ********** РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.7 хиляди лева, представляващо 14.0% от общия капитал ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ID: 23045
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 754 343,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: