Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Златица -> СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД - Търговище (103500.00 BGN)

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3.  Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ “ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

ID 652566
Дата на публикуване 2015-03-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 313384
Поръчител Община Златица 776464
Описание „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ “ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”
Обект услуги
Относно финансирането Договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”
Участници 1. Обединение „Зоя Паскалева - Графити“, с участници в обединението: ЕТ „Зоя Паскалева“, с ЕИК 114653133 и „Графити“ ООД, с ЕИК 114808558; || ||2. „СЖС България” ЕООД, с ЕИК 0006538012; || ||3. ДЗЗД „Обединение Трансконсулт ЦПИ“, с участници в обединението „Трансконсулт – БГ“ ООД, с ЕИК: 121389659 и „Център за пътни изследвания – ЦПИ“ АД, с ЕИК: 175231602; || ||4. „БСК инженеринг“АД, с ЕИК 130188559; || ||5. „Си Ви Ем - Консулт“ ООД, с ЕИК 125548258; || ||6. „Рутекс” ООД, с ЕИК 831204083; || ||7. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527; || ||8. „План Инвест Пловдив“ ЕООД, с ЕИК 200775103; || ||9 „Т7 Консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801; || ||10. Обединение „Строл консулт“, с участници в обединението „Строл – 1000“ АД, с ЕИК: 130046442 и „Ен Ар Консулт“ ЕООД, с ЕИК: 126720807; || ||11. Обединение „Инфрам 2/НТСС“, с участници в обединението „Научно-технически съюз по строителство-консултинженеринг” ЕООД, с ЕИК: 131065424, Инфрам ЕООДс ЕИК: 131127235 и Инфрам АД, с идентификационен номер на вписване в Градски съд на Прага: 25070282 ||
Дата на договора 26-245-1 от 2015-02-06
Изпълнител СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД - Търговище 125548258
Собственици на изпълнител СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД - Търговище 125548258 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД - Търговище СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ ООД - Търговище 125548258 ID: 11337
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 103 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: