Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Златица -> ДЗЗД Пътища Хемус (5487285.00 BGN)

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

ID 655346
Дата на публикуване 2015-03-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312400
Поръчител Община Златица 776464
Описание „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”
Обект строителство
Относно финансирането Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”
Участници 1. Интегрирани пътни системи АД, ЕИК: 200408908 ||2. ДЗЗД Пътища Хемус с участници в обединението ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК: 20291732; Автомагистрали Хемус, ЕИК: 831643461; ||3. Щрабаг ЕАД, ЕИК: 130463628; ||4. Консорциум ПП Златица с участници в обединението ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД, ЕИК: 121559474 и ПЪТСТРОЙ 92 АД, ЕИК: 121015330; ||5. ДЗЗД ТЕХНО ИНЖСТРОЙ с участници в обединението ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 175410402 и ИНЖСТРОЙ ЕООД, ЕИК: 114078736
Дата на договора 46-83-2 от 2015-03-05
Изпълнител ДЗЗД Пътища Хемус 176832342
Собственици на изпълнител ДЗЗД Пътища Хемус 176832342 ДЗЗД Пътища Хемус 202917932 ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 65.0% от общия капитал 831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 35.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЛЮБА СТОЙЧЕВА РАДЕВСКА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-02-03] ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 27.31 хиляди лева, представляващо 1.306% от общия капитал --------- "КРИСТИЯНИЯ ИМОБИЛЕН УНД БЕТАЙЛИНГУНГС"АД"- ШВЕЙЦАРИЯ, националност: CHE, стойност на дяловото участие: 2043.85 хиляди лева, представляващо 97.758% от общия капитал 831805625 РАПИД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 19.57 хиляди лева, представляващо 0.936% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-06-18] ********** ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 165.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23289
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 5 487 285,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: