Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Дългопол -> ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна (1741189.00 BGN)

Изпълнение на СМР във връзка с договор № 03/321/01551 от 14.12.2013г. по ПРСР 2007- 2013 г., както следва:   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец”  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:  „Рехабилитация на общински  път SHU1137/II-73/ Веселиново - Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”

ID 665668
Дата на публикуване 2015-05-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315481
Поръчител Община Дългопол 93524
Описание Изпълнение на СМР във връзка с договор № 03/321/01551 от 14.12.2013г. по ПРСР 2007- 2013 г., както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново - Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”
Обект строителство
Относно финансирането Проекта се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01551 от 10.12.2013 г.
Участници За Обособена позиция 1: „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” ||1.„ИСА 2000” ЕООД ||2. „Инжстройинженеринг” ЕООД ||3. „Хидрострой” АД ||4. Консорциум „Одетра Дългопол” ||5. „Надин- Желязков” ЕООД ||6. Консорциум „Пътстрой Дългопол 2014” ||Обособена позиция 2: „Рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново - Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна” ||1.„ИСА 2000” ЕООД ||2.„Инжстройинженеринг” ЕООД ||3. Консорциум „Одетра Дългопол” ||4.„Пътища и мостове” ЕООД ||5. "Хидрострой" АД ||6. Консорциум„Пътстрой Дългопол 2014” || ||
Дата на договора 72 от 2015-05-07
Изпълнител ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна 176839803
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна 176839803 ДЗЗД Консорциум Пътстрой Дългопол 2014 - Варна 103270281 БКС гр. София ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 103002356 СТИМЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал 200562468 ВЕРА СТРОЙ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал ID: 23550
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 741 189,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: