Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Димитровград -> ДЗЗД Енерджи консулт (76680.00 BGN)

„Изготвяне работни инвестиционни проекти, технически паспорти и енергийно обследване в изпълнение на проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период.” с 9 обособени позиции.

ID 676112
Дата на публикуване 2015-07-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 321616
Поръчител Община Димитровград 903533
Описание „Изготвяне работни инвестиционни проекти, технически паспорти и енергийно обследване в изпълнение на проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период.” с 9 обособени позиции.
Обект услуги
Относно финансирането Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Участници Джи ер ен пауър България” ЕООД, ЕИК 201658843 - Оферта № 1/18.03.2015 г., ОП 9; ||Проно ЕООД, ЕИК 130526765 - Оферта №2/24.03.2015 г., ОП 1, ОП 3; ||Архитектура – К ЕООД, ЕИК 128611361- Оферта №3/24.03.2015 г., ОП 1; ||Болид 69 ООД, ЕИК 131348479 - Оферта №4/24.03.2015 г., ОП 9 ; ||Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД, ЕИК 123618423 - Оферта №5 /25.03.2015 г., ОП 9; ||Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД, Оферта №6/25.03.2015 г., ОП 1 и ОП 3; ||Ен Ей Би” ООД, ЕИК 126126627 - Оферта №7/25.03.2015 г., ОП 3; ||Сити план 2020 ДЗЗД, ЕИК 176779402 със съдружници: Инфрапроектстрой ЕООД ЕИК 200289507, Проектантско бюро Интексарх ЕООД ЕИК 131208349, Региоплан ЕООД ЕИК 200658502 - Оферта № 8/25.03.2015 г., ОП 4, ОП 5 и ОП 6; ||Авангард дизайн ЕООД, ЕИК 126501585 - Оферта № 9/25.03.2015 г., ОП 1; ||ЕТ Златина Байчева – Алфа + ЕИК 831084449 - Оферта №10/25.03.2015 г., ОП 1, ОП 3; ||Енерджи консулт ДЗЗД със съдружници: Ес-Енерджи Проект ЕООД, ЕИК 175450795, Рафаилов консулт ЕООД, ЕИК 121811498 ||Оферта №11/25.03.2015 г., ОП 8; ||ПМ Енерджи проект ДЗЗД със съдружници: Ес-Енерджи Проект ЕООД, ЕИК 175450795 и ПМ Енерджи ООД, ЕИК 201606405 ||Оферта №12/25.03.2015 г., ОП 9; ||ТГС Инженеринг ЕООД ЕИК 200361821 - Оферта №13/25.03.2015 г., ОП 9; ||Енерджи Про ДМ ЕООД ЕИК 202088175 - Оферта №14/25.03.2015 г., ОП 9; ||Инвест – консулт” ЕООД ЕИК 126647070 - Оферта №15/25.03.2015 г., ОП 7; ||ДЗЗД КС Инженеринг със съдружници: К и С Пропърти консулт ООД, ЕИК 175410797, БГ Инженеринг ЕООД ЕИК 175056206, Хелиос Енерджи ЕООД ЕИК 200318097 - Оферта №16/25.03.2015 г., ОП 8, ОП 9; ||МТТ Инженеринг ЕООД ЕИК 201503378 - Оферта №17/25.03.2015 г., ОП 8; ||Витраж ООД ЕИК 126652270 - Оферта №18/25.03.2015 г., ОП 2; ||Кварта архитектурно студио ЕООД ЕИК 175090272 - Оферта №19/25.03.2015 г., ОП 6, ОП 3; ||Кутулова Консулт ЕООД ЕИК 175143287 - Оферта № 20/25.03.2015 г., ОП 4, ОП 7 и ОП 8 ||
Дата на договора Дог-ИД-822 от 2015-06-12
Изпълнител ДЗЗД Енерджи консулт 176868300
Собственици на изпълнител ДЗЗД Енерджи консулт 176868300 ДЗЗД Енерджи консулт 175450795 ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 121811498 РАФАИЛОВ КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-05-22] ********** ИВАН ЧАВДАРОВ НЕДЕЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** ПЕТЪР СТИЛИЯНОВ РАФАИЛОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-06-21] ********** ПЕТЪР СТИЛИЯНОВ РАФАИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23829
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 76 680,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: