Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Гулянци -> ДЗЗД ПВГ 15 (3127457.00 BGN)

„Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър  - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.

ID 675530
Дата на публикуване 2015-07-02
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320981
Поръчител Община Гулянци 413691
Описание „Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.
Обект строителство
Относно финансирането Проект „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци" по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.
Участници ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД , град София 1408 , ул „Никола Образописов” №12 ||„ВИАГРУП” ЕООД , 5800 гр. Плевен , ул.Българска авиация” №55 ||ДЗЗД „ПВГ 15” , 5800 гр. Плевен , ул. „Редута” №2- състоящо се от "ПСТ-Плевен"ЕООД и "Влахов нженеринг"ЕООД
Дата на договора 90 от 2015-06-12
Изпълнител ДЗЗД ПВГ 15 176873830
Собственици на изпълнител ДЗЗД ПВГ 15 176873830 ДЗЗД ПВГ 15 201892554 ПСТ ПЛЕВЕН ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 98.0% от общия капитал 114602231 ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВЛАХОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-06-11] ********** ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВЛАХОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕИК: 831928535 ПСТ Груп(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-10-15] HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23811
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 127 457,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: