Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Горна Оряховица -> ДЗЗД Проект Консулт Инженеринг (143743.00 BGN)

Организация и управление на дейностите за изпълнение на инфраструктурен проект №58111-32-223: "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци".

ID 443475
Дата на публикуване 2011-07-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 187662
Поръчител Община Горна Оряховица 133673
Описание Организация и управление на дейностите за изпълнение на инфраструктурен проект №58111-32-223: "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци".
Обект услуги
Относно финансирането ОП "Околна среда 2007-2013г." съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1, "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж.,попадащи в градски агломерационни ареали", процедура за подбор на проекти № BG161PO005/08/1.10/01/02 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води ", проект №58111-32-223 "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци"
Участници NO
Дата на договора 25 от 2011-07-01
Изпълнител ДЗЗД Проект Консулт Инженеринг 175737083
Собственици на изпълнител ДЗЗД Проект Консулт Инженеринг 175737083 ДЗЗД Проект Консулт Инженеринг 175092476 МВВИ КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 831643835 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 13865
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 143 743,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: