Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Горна Оряховица -> Марсен ООД - Плевен (103433.00 BGN)

«Извършване на строителни дейности по проект: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”, по обособени позиции» Обособена позиция №1 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горски Горен Тръмбеш” Обособена позиция №2 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Домашен социален патронаж гр.Горна Оряховица” Обособена позиция №3 „Обособяване на Мултисензорна зала в Дневен център за деца и възрастни с увреждания и Дневен център за деца с увреждания”    

ID 433152
Дата на публикуване 2011-03-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 182562
Поръчител Община Горна Оряховица 133673
Описание «Извършване на строителни дейности по проект: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”, по обособени позиции» Обособена позиция №1 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горски Горен Тръмбеш” Обособена позиция №2 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Домашен социален патронаж гр.Горна Оряховица” Обособена позиция №3 „Обособяване на Мултисензорна зала в Дневен център за деца и възрастни с увреждания и Дневен център за деца с увреждания”
Обект строителство
Относно финансирането В рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007/065 „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”, финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, компонент 2 „Социална инфраструктура”
Участници NO
Дата на договора 17 от 2011-03-23
Изпълнител Марсен ООД - Плевен 824124605
Собственици на изпълнител Марсен ООД - Плевен 824124605 Марсен ООД - Плевен Марсен ООД - Плевен 824124605 ID: 5505
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 103 433,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: