Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Годеч -> Кима Консулт ЕООД - Пловдив (1680.00 BGN)

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” и ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.””

ID 641391
Дата на публикуване 2015-01-08
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315023
Поръчител Община Годеч 776160
Описание „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” и ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.””
Обект услуги
Относно финансирането обособена позиция №2-„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”,поръчката се финансирана по Договор 46/3/3210445 от 16.12.2013 г. между Държавен фонд „Земеделие”, Сдружение „местна инициативна група-Берковица и Годеч” 46/33120445 и община Годеч за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ;
Участници «БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ» АД || гр. София 1680, ||ул. «Лъвски рид» № 4 ||тел. 02/8691742, факс 02 8691742,ел.поща:[email protected] || ||„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД ||Адрес за кореспонденция: ||Град Пловдив 4000 ||бул.”Васил Априлов”№20,етаж4, офис 5 ||тел.032/594301,факс 032517394, ел.поща:[email protected] || ||„ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ” ООД ||гр. София 1000 || ул. „Цар Асен” № 22А, ет.1 ||тел. 029802227, ел. поща [email protected] ||
Дата на договора 111 от 2014-12-29
Изпълнител Кима Консулт ЕООД - Пловдив 201425668
Собственици на изпълнител Кима Консулт ЕООД - Пловдив 201425668 Кима Консулт ЕООД - Пловдив Кима Консулт ЕООД - Пловдив 201425668 ID: 16211
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 680,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: