Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Годеч -> ТИМБИЛД ЕООД - София (127454.00 BGN)

,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”

ID 637297
Дата на публикуване 2014-12-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 313769
Поръчител Община Годеч 776160
Описание ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”
Обект строителство
Относно финансирането Поръчката е финансирана по Договор 46/3/3210445 от 16.12.2013 г. между Държавен фонд „Земеделие”, Сдружение „местна инициативна група-Берковица и Годеч” 46/33120445 и община Годеч за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Участници „КЛАС БОЙЧЕВ” ЕООД ЕИК 123048119 ||представлявано от Марин Бойчев ||град Стара Загора 6000 ||бул. „Патриарх Евтимий”№116, офис 10 ||тел. 042 602 280, факс 042 602 240, ел.поща: [email protected] ||„ТИМБИЛД”ЕООД ЕИК 175036723 ||представлявано от Цветан Михов ||град София 1202, ||ж.к. Дружба” бл.225, вх.А, ап.12 ||тел.02 931 01 64; факс02 833 40 24, ел.поща :[email protected] ||«НСК СОФИЯ» ЕООД, ЕИК 831838874 ||представлявано от Светлин Владимиров ||град София 1606 ||бул.”Ген Е.Тотлебен” №77,ет.2 ||факс 02/ 9516892, тел.02/953 08 16, 0888929024 , ел. поща: [email protected] ||
Дата на договора 105 от 2014-12-09
Изпълнител ТИМБИЛД ЕООД - София 175036723
Собственици на изпълнител ТИМБИЛД ЕООД - София 175036723 ТИМБИЛД ЕООД - София ТИМБИЛД ЕООД - София 175036723 ID: 11259
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 127 454,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: