Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Габрово -> ДЗЗД Евро Груп Инженеринг (1106257.00 BGN)

 „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“ 

ID 675956
Дата на публикуване 2015-07-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320122
Поръчител Община Габрово 215630
Описание „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“
Обект строителство
Относно финансирането Обществената поръчка е обявена в рамките на проект на Община Габрово № BG161PO001-1.4.09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/024, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници 1. ДЗЗД „Евро Груп Инженеринг“, г. София (членове: „Кота 2001“ ООД и ЕТ „Мирса-93, Цветан Асенов“) ||2. Обединение „ВТ Инженеринг - Росстрой“, гр. Велико Търново (членове: „ВТ Инженеринг“ ООД и „Росстрой“ ЕООД) ||3. „Димас“ АД, гр. Габрово ||4. ДЗЗД „Габрово ПХ 2015“, гр. Стара Загора (членове: „Пътстрой“ ООД и „Хитбилдинг“ ЕООД) ||
Дата на договора 500-УР-15 от 2015-07-02
Изпълнител ДЗЗД Евро Груп Инженеринг 176871135
Собственици на изпълнител ДЗЗД Евро Груп Инженеринг 176871135 ДЗЗД Евро Груп Инженеринг 130642168 КОТА-2001, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 831374518 МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АСЕНОВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-05-14] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ДИМОВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-05-14] ********** АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ДИМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВдлъжност:(Физическо лице търговец) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-04-17] ********** ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23826
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 106 257,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: