Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София (5072.00 BGN)

Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 624987
Дата на публикуване 2014-09-24
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314505
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-52 от 2014-09-24
Изпълнител Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368
Собственици на изпълнител Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368 Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София 831546368 ID: 158
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 5 072,00 BGN