Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Медикард ООД - София (545598.00 BGN)

Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София  АД

ID 624987
Дата на публикуване 2014-09-24
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314505
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на специфични медицински изделия (консумативи) за нуждите на Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-54 от 2014-09-24
Изпълнител Медикард ООД - София 30215702
Собственици на изпълнител Медикард ООД - София 30215702 Медикард ООД - София Медикард ООД - София 30215702 ID: 263
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 545 598,00 BGN