Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Вълчи дол -> ДЗЗД Ерсос - гр.София (2120750.00 BGN)

"Инженеринг - работно проектиране и строителство за резширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, област Варна - І ЕТАП""

ID 581769
Дата на публикуване 2014-01-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 296000
Поръчител Община Вълчи дол 93474
Описание "Инженеринг - работно проектиране и строителство за резширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, област Варна - І ЕТАП""
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането на проекта ще се осъществи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 екв.ж.”.
Участници NO
Дата на договора 16 от 2014-01-16
Изпълнител ДЗЗД Ерсос - гр.София 176633319
Собственици на изпълнител ДЗЗД Ерсос - гр.София 176633319 ДЗЗД Ерсос - гр.София 121891697 ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 49.0% от общия капитал 103591328 ОДЕСОССТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал 131025084 ДИКРАС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДИАНА ГЕОРГИЕВА КУКУРИНА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2009-06-05] ЕГН: ********** КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КУКУРИН(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2009-06-05] ********** КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КУКУРИН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВдлъжност:(Съдружник) дял(1650) [Дата на актуализацията: 2008-08-20] ЕГН: ********** ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(3350) [Дата на актуализацията: 2008-08-20] ********** ДИМИТЪР СТАНЕВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.35 хиляди лева, представляващо 67.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.65 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал ЕГН: ********** СТЕФАН МИЛКОВ ДАСКАЛОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-05-09] ********** СТЕФАН МИЛКОВ ДАСКАЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 20846
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 120 750,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: