Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Видин -> ДЗЗД Виа Консултинг (497000.00 BGN)

„Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Видин при изпълнението и управлението на проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” с Уникален номер на поръчката - 00051-2013-0025

ID 573118
Дата на публикуване 2013-12-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 288855
Поръчител Община Видин 159508
Описание „Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Видин при изпълнението и управлението на проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” с Уникален номер на поръчката - 00051-2013-0025
Обект услуги
Относно финансирането Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, в изпълнение на ДБФП № DIR-51011116-С054/26.11.2012 година между Министерството на околната среда и водите и Община Видин по проект DIR-51011116-51-135 „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин”, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Участници NO
Дата на договора АО-02-15-238 от 2013-11-29
Изпълнител ДЗЗД Виа Консултинг 176611778
Собственици на изпълнител ДЗЗД Виа Консултинг 176611778 ДЗЗД Виа Консултинг 175292784 РИЛА КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 201281730 ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА НИНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2011-10-05] ЕГН: ********** ХРИСТО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2011-10-05] ЕГН: ********** НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-06-22] ********** НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 20530
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 497 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: