Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Химтекс ООД - Димитровград (22216.00 BGN)

Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД.

ID 618752
Дата на публикуване 2014-08-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312991
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-40 от 2014-08-08
Изпълнител Химтекс ООД - Димитровград 836149057
Собственици на изпълнител Химтекс ООД - Димитровград 836149057 Химтекс ООД - Димитровград Химтекс ООД - Димитровград 836149057 ID: 1932
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 22 216,00 BGN