Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велинград -> Иса-2000 ЕООД - София (3690902.00 BGN)

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД ” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград;

ID 667661
Дата на публикуване 2015-05-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319241
Поръчител Община Велинград 351580
Описание „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД ” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград;
Обект строителство
Относно финансирането Договор BG161PO001/1.4-09/2012/018 с предмет „ Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“ , финансиран чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници 1. ДЗЗД „Аквилея“ гр. София 1606, район Красно село, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15 със съдружници в обединението: „Водстрой 98“ АД, ЕИК 119081953 със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15 и „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК 831928535 със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114; ||2.ДЗЗД „Консорциум за инженеринг проектиране и изграждане”, БУЛСТАТ 175648695със съдружници в обединението: „Техно-енерджи“ ООД, ЕИК 812233671 гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8, „ОЛДЕКС” ЕООД, ЕИК 130920475,гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8 и „Вайс - профил“ ООД, ЕИК 131008918 гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” №8; ||3.„ПИ ЕС ПИ” ЕООД, ЕИК 175245413, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Дамяница” № 2, ет. 4, ап. 17 ||4.ИСА 2000” ЕООД, ЕИК 831040520,гр. София 1111, район Слатина, ул. „Николай Коперник” № 25 ||5.„Пътища и съоръжения” ЕАД, ЕИК 121559474, София 1619, район Витоша, ул. „Евлия Челеби” №58 ||6. „Инфра роудс” ЕООД, ЕИК 202062878, гр. София 1517, район Подуяне, ул. „Бесарабия” №114 ||7. ДЗЗД „Велинград ПХ 2014”, гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8, със съдружници в обединението: „Пътстрой“ ООД, ЕИК 123626427 гр. Стара Загора 6000, зона Голеш и „Хитбилдинг” ЕООД, ЕИК 200931146,с. Припек 6858, обл. Кърджали, община Джебел, ул. „Девети септември” № 38 ||8."Каро трейдинг” ООД, ЕИК 131070485, гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев” (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В ||9.„Запрянови – 03” ООД, ЕИК 115816551,гр. Асеновград 4230, ул. „Васил Левски” № 5, ет. 2, ап. 5 ||10.„Агромах” ЕООД, ЕИК 101611650, с. Бело поле 2709, община Благоевград, Производствена база на „Агромах” ЕООД ||11. "Пътища Пловдив” АД, ЕИК 115004094, гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. „Цар Борис III Обединител” № 5, ет. 2, ап. 5
Дата на договора 529 от 2015-05-14
Изпълнител Иса-2000 ЕООД - София 831040520
Собственици на изпълнител Иса-2000 ЕООД - София 831040520 Иса-2000 ЕООД - София Иса-2000 ЕООД - София 831040520 ID: 691
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 690 902,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: