Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велико Търново -> Инфраинженеринг-ДБ ЕООД - В. Търново (353267.00 BGN)

„СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Об.Поз.1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. Об.Поз. 4 „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Възлагането на работи е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позициите не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.

ID 650259
Дата на публикуване 2015-02-24
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312899
Поръчител Община Велико Търново 133634
Описание „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Об.Поз.1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. Об.Поз. 4 „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Възлагането на работи е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позициите не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.
Обект строителство
Относно финансирането Обществената поръчка се открива във връзка с проект: „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници - За обособена позиция №1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски”: „ВТ Инженеринг” ООД с ЕИК: 104112179; || ||- За обособена позиция №2 „Парк „Никола Габровски”-реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”: „Инфраинженеринг-ДБ” ЕООД с ЕИК: 200578682; || ||- За обособена позиция №3 „Парк „Бузлуджа” – Реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”: ДЕКОСТРОЙ” ООД ЕИК: 130263798 и НСК София” ЕООД ЕИК: 831838874 || ||- За обособена позиция №4 ”Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VІ, VІІ.”: || -ОБЕДИНЕНИЕ „СТАРС ИНВЕСТ” , включващо: „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД с ЕИК: 104639368 и „СТАРС” ЕООД с ЕИК: 104624329 ||- „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД – 200408908 || ||- За обособена позиции № 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янкулов” гр. Велико Търново”: „Водстрой ВТ” АД ЕИК: 104070614 || ||
Дата на договора 4 от 2015-02-24
Изпълнител Инфраинженеринг-ДБ ЕООД - В. Търново 200578682
Собственици на изпълнител Инфраинженеринг-ДБ ЕООД - В. Търново 200578682 Инфраинженеринг-ДБ ЕООД - В. Търново Инфраинженеринг-ДБ ЕООД - В. Търново 200578682 ID: 13943
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 353 267,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: