Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велики Преслав -> КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД-ШУМЕН (645487.00 BGN)

„Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект „Изграждане на туристически  информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“ по две обособени позиции:  Обособена позиция № 1: „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“  Обособена позиция № 2:„Изграждане на ТИК (туристически  информационен киоск) , са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект “Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР ”Велики Преслав”, одобрен за изпълнение по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”  О П № 1: Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта: 1. Подобект 1: Пешеходен подход през Градски парк до ИАР "Велики Преслав" Проектът третира реконструкция и обновяване на главната алейна мрежа от Градския Парк на Велики Преслав. Той е част от ИАР „Велики Преслав” и традиционен съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град от Царството на Симеон Велики. Проектът цели да бъдат привлечени по-голяма част посетители след обновяване на зоните, през които минава туристическия маршрут, да се подобри нивото на живот на гражданите чрез пълноценно използване на зелената система на града за ежедневен и седмичен отдих. След реализация на настоящият проект Паркът достойно може да приеме статута на Археологически парк, като предверие към Симеоновият век. Предвидени са дейности по: озеленяване, художествено парково осветление, достъпна среда, външни настилки, доставка и монтаж на паркова мебел .2. Подобект 2: „Благоустрояване около ТИК“ Проектът третира реконструкция и обновяване на градска градинка с фонтан в центъра на Велики Преслав. До градинката предстои изграждането на Туристически Информационен Киоск (ТИК). Той е отправна точка от съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град. Пространството, което ще се обновява представлява един вторичен градски център с прилежащи към него заведения, магазини, читалищна сграда и жилищни блокове.  Предмет на задачата е реновирането на зелените площи, основен ремонт и оборудване на фонтана и пълна подмяна на настилките, включително изграждане на достъпна среда чрез изграждане на рампи с до 6% наклон. ОП № 2: „Изграждане на ТИК (туристически  информационен киоск) Предмет на задачата е преустройство с пристрояване на част от партерен етаж на читалище „Развитие” с обща площ около 50,00м2 в центъра на град Велики Преслав с цел обособяване на подходящо място с модерно оборудване за информация и услуги на туристите. Съществуващият служебен вход ще се прегради, така, че да остане незасегнато стълбището към сутерена. 

ID 610184
Дата на публикуване 2014-06-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 310942
Поръчител Община Велики Преслав 931625
Описание „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект „Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“ Обособена позиция № 2:„Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) , са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект “Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР ”Велики Преслав”, одобрен за изпълнение по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” О П № 1: Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта: 1. Подобект 1: Пешеходен подход през Градски парк до ИАР "Велики Преслав" Проектът третира реконструкция и обновяване на главната алейна мрежа от Градския Парк на Велики Преслав. Той е част от ИАР „Велики Преслав” и традиционен съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град от Царството на Симеон Велики. Проектът цели да бъдат привлечени по-голяма част посетители след обновяване на зоните, през които минава туристическия маршрут, да се подобри нивото на живот на гражданите чрез пълноценно използване на зелената система на града за ежедневен и седмичен отдих. След реализация на настоящият проект Паркът достойно може да приеме статута на Археологически парк, като предверие към Симеоновият век. Предвидени са дейности по: озеленяване, художествено парково осветление, достъпна среда, външни настилки, доставка и монтаж на паркова мебел .2. Подобект 2: „Благоустрояване около ТИК“ Проектът третира реконструкция и обновяване на градска градинка с фонтан в центъра на Велики Преслав. До градинката предстои изграждането на Туристически Информационен Киоск (ТИК). Той е отправна точка от съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град. Пространството, което ще се обновява представлява един вторичен градски център с прилежащи към него заведения, магазини, читалищна сграда и жилищни блокове. Предмет на задачата е реновирането на зелените площи, основен ремонт и оборудване на фонтана и пълна подмяна на настилките, включително изграждане на достъпна среда чрез изграждане на рампи с до 6% наклон. ОП № 2: „Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) Предмет на задачата е преустройство с пристрояване на част от партерен етаж на читалище „Развитие” с обща площ около 50,00м2 в центъра на град Велики Преслав с цел обособяване на подходящо място с модерно оборудване за информация и услуги на туристите. Съществуващият служебен вход ще се прегради, така, че да остане незасегнато стълбището към сутерена.
Обект строителство
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 164 от 2014-06-18
Изпълнител КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД-ШУМЕН 127627462
Собственици на изпълнител КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД-ШУМЕН 127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД-ШУМЕН КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД-ШУМЕН 127627462 ID: 15923
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 645 487,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: