Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велики Преслав -> Д енд Д Консултинг ООД - гр. София (37000.00 BGN)

„Разработване на стратегически документи и правила в партньорство със заинтересовани страни в Община Велики Преслав”

ID 597260
Дата на публикуване 2014-04-03
Тип на документа 3
Номер на поръчка 304572
Поръчител Община Велики Преслав 931625
Описание „Разработване на стратегически документи и правила в партньорство със заинтересовани страни в Община Велики Преслав”
Обект услуги
Относно финансирането Във връзка с изпълнение на проект на Община Велики Преслав: Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г. съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Рег. № 13-13-160/08.11.2013г., между УО на ОПАК и Община Велики Преслав.
Участници NO
Дата на договора 116 от 2014-04-01
Изпълнител Д енд Д Консултинг ООД - гр. София 175400479
Собственици на изпълнител Д енд Д Консултинг ООД - гр. София 175400479 Д енд Д Консултинг ООД - гр. София Д енд Д Консултинг ООД - гр. София 175400479 ID: 13694
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 37 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: