Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велики Преслав -> ДЗЗД Обединение Рекултивация - КН - София (1078543.00 BGN)

«Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци  в землището на град Велики Преслав»

ID 609741
Дата на публикуване 2014-06-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 299366
Поръчител Община Велики Преслав 931625
Описание «Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав»
Обект строителство
Относно финансирането На заседание, проведено на 14.12.2012г. (Протокол 6) Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е приел максимален размер на финансова помощ от ПУДООС на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, по реда на ПМС № 209/ 2009г., в съответствие със списък с посочени индикативни стойности на проект № DIR-51222031-1 -173, който ПУДООС е представил и защитил пред Оперативна програма „Околна среда 2007-201 Зг.”. Представения от ПУДООС проект е одобрен за финансиране с Решение на УО на Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” с № 310/26.10.2012 г. и включва проекта на община Велики Преслав.
Участници NO
Дата на договора 163 от 2014-06-18
Изпълнител ДЗЗД Обединение Рекултивация - КН - София 176690291
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Рекултивация - КН - София 176690291 ДЗЗД Обединение Рекултивация - КН - София 175056989 НЕОСТРОЙ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 0.0% от общия капитал 131112176 КАПИТОЛ ГРУП, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 99.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-01-22] ********** ЕМАНУИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** Искрен Петков Пашов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2010-01-11] ********** ДИНКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ИСКРЕН ПЕТКОВ ПАШОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 21679
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 078 543,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: