Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велики Преслав -> Консорциум Водострой Велики Преслав ООД - Русе (9160525.00 BGN)

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖИ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”  

ID 560215
Дата на публикуване 2013-09-17
Тип на документа 3
Номер на поръчка 273504
Поръчител Община Велики Преслав 931625
Описание СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖИ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането на възлаганата обществена поръчка е осигурено чрез подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR - 51011116 - C023 / 12.07.2012 г.по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. от Оперативна Програма "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”.
Участници NO
Дата на договора 181 от 2013-09-13
Изпълнител Консорциум Водострой Велики Преслав ООД - Русе 202729421
Собственици на изпълнител Консорциум Водострой Велики Преслав ООД - Русе 202729421 Консорциум Водострой Велики Преслав ООД - Русе ЕИК: 131070485 КАРО ТРЕЙДИНГ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(10) [Дата на актуализацията: 2013-09-11] ЕИК: 117675430 КРИС ГРУП(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(60) [Дата на актуализацията: 2013-09-11] ЕИК: 130467904 СТАТУС-Н(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(30) [Дата на актуализацията: 2013-09-11] ID: 19975
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 9 160 525,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: