Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Велики Преслав -> Вахс ЕООД - София (31965.00 BGN)

„Доставка на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен киоск (ТИК) с шест обособени позиции“

ID 557395
Дата на публикуване 2013-08-28
Тип на документа 3
Номер на поръчка 269719
Поръчител Община Велики Преслав 931625
Описание „Доставка на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен киоск (ТИК) с шест обособени позиции“
Обект доставки
Относно финансирането Финансирането на възлаганата обществена поръчка е осигурено, чрез сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/015 по проект „Векът на Цар Симеон оживява“, който се изпълнява по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013.
Участници NO
Дата на договора 166 от 2013-08-23
Изпълнител Вахс ЕООД - София 831213004
Собственици на изпълнител Вахс ЕООД - София 831213004 Вахс ЕООД - София Вахс ЕООД - София 831213004 ID: 3542
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 31 965,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: