Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> ДЗЗД "Павлов-БМТ (637180.00 BGN)

Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране на опасни отпадъци от дейността на УМБАЛ „Света Анна” – София АД

ID 605742
Дата на публикуване 2014-05-28
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311709
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране на опасни отпадъци от дейността на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Обект услуги
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП - 18 от 2014-05-23
Изпълнител ДЗЗД "Павлов-БМТ 176668462
Собственици на изпълнител ДЗЗД "Павлов-БМТ 176668462 ДЗЗД "Павлов-БМТ 175221234 БМТ-КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 47.0% от общия капитал 109056916 НИКОЛАЙ ПАВЛОВ - НИКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 53.0% от общия капитал ЕГН: ********** НИКОЛАЙ КРУМОВ ПАВЛОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Физическо лице търговец) дял(---) [Дата на актуализацията: 2010-06-28] ********** НИКОЛАЙ КРУМОВ ПАВЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 21520
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 637 180,00 BGN