Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Варна -> ДЗЗД Обединение Модерен Транспорт (6190650.00 BGN)

Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 2 “Предимство на превозните средства на МГОТ на  кръстовища”, Компонент 3 „Система за информация на пътниците в реално време”и Компонент 4 „Център за управление на МГОТ” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

ID 660946
Дата на публикуване 2015-04-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312253
Поръчител Община Варна 93442
Описание Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 2 “Предимство на превозните средства на МГОТ на кръстовища”, Компонент 3 „Система за информация на пътниците в реално време”и Компонент 4 „Център за управление на МГОТ” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
Обект доставки
Относно финансирането Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
Участници 1.Консорциум „Варна ИТС 2014“ ||Участници в Консорциум „Варна ИТС 2014“ ||Индра системс С.А.,гр.Мадрид, Испания ||„С.Р.И България“ЕАД,гр.София; ||2. Консорциум“ АДВАНС СМАРТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМС“ ДЗЗД ||Участници в Консорциум“ АДВАНС СМАРТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМС“ ДЗЗД ||„Адванс инженеринг“ АД ||„Асис Електроник ве Билишим Системлери“ А.Ш. ||„ЕИС-Строителна компания“ ООД' ||3. Консорциум „Сварко за Варна“ ||Участници в Консорциум „Сварко за Варна“ ||„Сварко Мизар С.П.А.“ ЕАД ||„Сварко България“ ЕООД ||„А.Д. Холд“ ООД ||„Автомагистрали-Черно море“ АД; ||4. „Обединение Модерен Транспорт“ ||Участници в „Обединение Модерен Транспорт“ ||„Балистик Сел“ ЕООД ||„Бонима” ЕООД ||„Интрасофт Интернешънал България” ЕООД ||„Ериксон Телекомюникейшънс България” ЕООД ||„Ериксон” ООД; ||5. Консорциум „Варна АТС“ ||Участници в Консорциум „Варна АТС“: ||„Електроник Трафик“АД, Валенсия,Испания ||„Емуртел“АД, Ел Палмар, Испания; ||6. „АЖД Прага“ ООД; ||7. Обединение „Контракс телекомуникационна компания“ ||Участници в Обединение „Контракс телекомуникационна компания“ ||„Контракс“АД,гр.София ||„Телекомуникационна компания Варна“ЕАД,гр.Варна; ||Подизпълнител на Обединение „Контракс телекомуникационна компания“ ||„Т-системс Унгария“ЕАД; ||8. Консорциум „ АБС Варна“ ||Участници в Консорциум „ АБС Варна“ ||„Лирекс БГ“ ООД ||„Микропроцесорни устройства и системи за транспорта“ (МУСАТ) АД ||„Виа Конструкт Груп“ ЕООД ||„Макс Електро“ ЕООД; ||9. „Телелинк“ЕАД; ||10. Консорциум „Стемкарт“ ||Участници в Консорциум „СТЕМКАРТ“ , гр. София: ||„Стемо“ ООД ||„Кент Карт Еге Електроник Санаий Ве Тикарет Аноним Ширкети“ АД ||„Телебилд“ ООД; ||11. Консорциум „Смартсити Варна“ДЗЗД ||Участници в Консорциум „Смартсити Варна“ДЗЗД ||„Иком“ ООД ||„Елиста“ ООД.
Дата на договора Д15000420ВН от 2015-04-03
Изпълнител ДЗЗД Обединение Модерен Транспорт 176801382
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Модерен Транспорт 176801382 ДЗЗД Обединение Модерен Транспорт 201055457 БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 45.0% от общия капитал 101105090 БОНИМА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 201769620 ИНТРАСОФТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 831246043 ЕРИКСОН ТЕЛЕКЪМЮНИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал --------- ЕРИКСОН ООД - СЪРБИЯ, националност: SRB, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ID: 23425
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 6 190 650,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: