Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ -> Аксиор ООД - София (74889.00 BGN)

Доставка на сървър за нуждите на информационната система на УМБАЛ „Света Анна” – София  АД, съгласно техническата спецификация в документацията за участие

ID 606101
Дата на публикуване 2014-05-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311412
Поръчител Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ 130367715
Описание Доставка на сървър за нуждите на информационната система на УМБАЛ „Света Анна” – София АД, съгласно техническата спецификация в документацията за участие
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора ДОП-20 от 2014-05-28
Изпълнител Аксиор ООД - София 30003194
Собственици на изпълнител Аксиор ООД - София 30003194 Аксиор ООД - София Аксиор ООД - София 30003194 ID: 99
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 74 889,00 BGN